Persondata & privatlivspolitik – GDPR af den 22.5.2018

Som du/I sikkert allerede er bekendt med, så træder EU`s nye persondataforordning i kraft den 25. maj 2018, hvilket stiller skærpede krav til vores beskyttelse og behandling af persondata og privatlivspolitik. Vores hjemmeside www.office4you.dk henvender sig primært til dig/Jer som skulle have lyst til at leje en skrivebordsplads i kortere eller længere tid. I forbindelse med indgåelse af lejekontrakt, opbevarer vi kun meget få personlige oplysninger.

Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine oplysninger til brug for denne udlejning. Vi videresælger eller udlevere aldrig oplysninger om vore gæster til tredje part.

Office4you.dk er dataansvarlig – kontakt information

Office4you.dk er dataansvarlig for behandling af de personoplysninger som vi har modtaget og vi sikre at disse behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontakt:
Jette og Jørn Boel
Løgtenvej 41
8543 Hornslet
Tel: 28112633
Mail: boel@boeldenmark.com

Sikkerhedsforanstaltninger

Vor hjemmeside er hosted hos UnoEuro, som løbende sørger for et sikkert og stabilt driftsmiljø. UnoEuro sørger for, at holde alle systemer herunder CMS opdateret på kryds og tværs af hjemmesiden. www.office4you.dk har ligeledes et SSL certifikat – på alle sider og billeder, hvilket betyder at al information, som indtastes på hjemmesiden, bliver krypteret og derfor ikke kan læses af hackere og lign. Vor hjemmeside benytter ikke Cookies, dine data indsamles og gemmes derfor ikke til andet/andres brug.

Opbevaring af personoplysninger

I henhold til gældende lovgivning om regnskabsopbevaring, opbevare vi dine personoplysninger i 5 år. For at kunne fremsende lejekontrakt, omfatter personoplysningerne kun navn, adresse, telefonnummer, mail adresse og Cvr. Nr.

Indsigtsret (ret til at se oplysninger)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi har om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv slettet.

Ret til sletning

I forbindelse med en indgået lejekontrakt, skal vi opbevare samtlige oplysninger i 5 år. Herefter slettes de.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsyn.dk

Revidering af GDPR

Vi opdatere denne GDPR, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Den til enhver tid gældende persondataforordning vil være tilgængelig på vor hjemmeside.